Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області


запам'ятати

 

Академічна доброчесність

 

 

                                                                              Image by vectorjuice on Freepik

 

 

Академічна доброчесність для вчителя означає дотримання етичних норм та принципів у процесі викладання та наукової роботи, зокрема, чесності, інтелектуальної чесності, точності, об'єктивності та конфіденційності відносно досліджень та даних, які використовуються у навчальному процесі та наукових дослідженнях. Вчитель повинен дотримуватись високих стандартів доброчесності, щоб забезпечити вірогідність та довіреність результатів своїх досліджень та даних, а також зберігати свою професійну репутацію.

 

Академічна доброчесність для учнів означає дотримання етичних принципів та норм поведінки в контексті навчальних завдань. Це включає наступні елементи:

 1. Чесність: учні мають виконувати свої навчальні завдання самостійно, без будь-якої форми плагіату або копіювання.
 2. Правдивість: учні повинні подавати правдиву інформацію щодо свого досвіду, знань та навичок.
 3. Дотримання авторських прав: учні повинні поважати інтелектуальну власність інших людей, не використовувати її без належного дозволу та надавати належне визнання авторству, джерелам та посиланням у своїх роботах.
 4. Дотримання правил: учні повинні дотримуватися правил та норм, які встановлені для певного навчального закладу або дисципліни, таких як правила поведінки, надання домашніх завдань тощо.
 5. Інтелектуальна чесність: учні повинні використовувати свої знання та навички для виконання завдань та здобуття знань, а не для шахрайства або обману.

Дотримання академічної доброчесності допомагає забезпечити справедливість та надійність результатів навчання, розвивати навички самостійної роботи та розуміння етичних принципів та норм поведінки в науковій сфері.

 

Порушення академічної доброчесності можуть включати:

 1. Крадіжка або плагіат інтелектуальної власності.
 2. Недостовірне повідомлення про результати досліджень.
 3. Фальсифікація даних.
 4. Невідповідність принципам доброчесності взяття кредиту за дослідження.
 5. Інші дії, що спричиняють порушення інтегритету наукового дослідження та довіри до нього.

Ці порушення є серйозним етичним порушенням, яке може мати наслідки для академічної кар'єри та репутації дослідника.

 

Порушення академічної доброчесності вчителя може мати наступні наслідки:

 1. Втрата довіри учнів та батьків: Учні та батьки можуть втратити довіру до вчителя, якщо він порушує правила академічної доброчесності. Це може призвести до погіршення стосунків між ними та вчителем.

 2. Погіршення репутації: Вчителю може загрожувати погіршення його репутації серед колег, батьків, адміністрації та громадськості в цілому.

 3. Втрата роботи: Порушення академічної доброчесності може мати серйозні наслідки для кар'єри вчителя, включаючи можливість втратити роботу.

 4. Потенційні правові наслідки: Якщо порушення академічної доброчесності вчителя має юридичні наслідки, то можуть бути застосовані різні санкції, такі як штрафи, скасування ліцензій або інші правові наслідки.

 5. Втрата допомоги адміністрації: Якщо вчителеві доведеться звернутися до адміністрації з проханням про допомогу, то порушення академічної доброчесності може призвести до відмови у наданні допомоги.

Порушення академічної доброчесності може мати серйозні наслідки для учня, такі як:

 1. Негативний вплив на репутацію: Порушення академічної доброчесності може призвести до втрати довіри вчителів, батьків та товаришів по класу.

 2. Перешкоди в майбутньому: Деякі порушення можуть мати наслідки для майбутньої освіти та кар'єри, зокрема, якщо учень хоче продовжувати навчання в вищій школі або отримати роботу, пов'язану з науковим дослідженням.

 3. Втрата можливості навчатися: Деякі установи мають політику, що передбачає виключення учнів за порушення академічної доброчесності.

 4. Потенційні юридичні наслідки: В деяких випадках порушення академічної доброчесності може стати предметом правових наслідків, зокрема, якщо стосується плагіату або шахрайства.

 5. Погіршення здоров'я: Порушення академічної доброчесності може створити стрес для учня та вплинути на їхнє психічне та фізичне здоров'я.

 

Поради для вчителів щодо академічної доброчесності:

 1. Надавайте чітке розуміння того, що є порушенням академічної доброчесності, та які наслідки воно може мати для учнів і для вас як вчителя.

 2. Розмовляйте з учнями про академічну доброчесність та її значення, пояснюйте, що є допустимим, а що ні.

 3. Переконайтеся, що учні розуміють, як користуватися джерелами інформації, включаючи правила цитування та посилання на джерела.

 4. Надайте учням можливість робити власні висновки та формулювати власні думки, замість того, щоб накладати на них свої власні ідеї або ставлення.

 5. Забезпечуйте надійний спосіб перевірки домашніх завдань і контролюйте виконання учнями правил академічної доброчесності.

 6. Якщо ви помітили порушення академічної доброчесності, повідомте про це відповідних адміністраторів інституції та надайте докази.

 7. Поважайте права інтелектуальної власності інших людей, включаючи авторські права, патенти та торгові марки.

 8. Не дозволяйте своїм особистим переконанням впливати на відносини з учнями або на їхні оцінки та перевірки.