Чорноморський навчально-виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" Чорноморської міської ради Одеської області

  

Бібліотека закладу

ЗАВІТАЙМО ДО БІБЛІОТЕКИ!!!

 

 Циж Лілія Василівна

Бібліотека Чорноморського навчально-виховного комплексу  є невід`ємною ланкою навчально-виховного процесу. Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи.

Творчу атмосферу та домашній затишок у бібліотеці нашої школи створює бібліотекар Циж Лілія Василівна.

Режим роботи бібліотеки:

Понеділок – П`ятниця

З 8.00 до 16.30

У своїй роботі бібліотека керується основними нормативно-правовими документами:

Робота шкільної бібліотеки надзвичайно багатогранна.

Головним завданням роботи шкільної бібліотеки є виховання учнів здатних до творчості, ініціативи, адаптованих до конкретного вибору свого місця в житті, які є носієм кращих надбань національної та світової культури.

Основні напрямки роботи бібліотеки :

 • виховання в учнів інформаційної культури;
 • надання інформаційно-методичної допомоги адміністрації школи та вчителям в організації навчально-виховного процесу;
 • надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук;
 • надання інформаційно-методичної допомоги батькам у розвитку інтересу до читання і виховання любові до книги;
 • розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;
 • формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
 • координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

 

 План роботи шкільної бібліотеки на 2020-21 навчальний рік

                                      /uploads/editor/10426/564541/sitepage_40/files/plan_roboti_biblioteki_20_21.docx

Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнюються постійно діючі книжкові виставки.

Бібліотека складається з читальної зали, абонемента та фонду підручників.
 В шкільній бібліотеці також використовуються сучасні інформаційні технології, які забезпечують комп’ютеризацію бібліотечних процесів.

 

Використання Інтернету в бібліотеці дає можливість:

 • одержувати бібліографічну інформацію, звертаючись до каталогів українських та зарубіжних бібліотек;
 • одержувати тексти документів, користуючись електронними бібліотеками;
 • користуватися інформацією періодичних видань, що мають електронні версії в Інтернеті.

Бібліотека впроваджує в роботу активні форми - як групові, так й індивідуальні, масові заходи, що сприяють розвитку читацьких інтересів, популяризації української книги.

 

   

 

Діти люблять робити щось своїми руками і тому разом з класними керівниками організовуються майстер-класи.

До всіх знаменних дат письменників, поетів, художників, учених організовуються книжкові виставки.

 • З 1.10 по 31.10.20р. проходив Міжнародний місячник шкільних бібліотек   « Екологічна освіта – основа третього тисячоліття».

Таким чином, мета і зміст роботи бібліотеки школи спрямовані на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

за 2019/2020 н. р.

    Свою діяльність шкільна бібліотека організовує спільно з педколективом відповідно до плану роботи, що затверджується педагогічною радою школи.

    У своїй роботі бібліотека керувалася основними нормативно-правовими документами:

      Закон України «Про загальну середню освіту»;

      Закон України  «Про бібліотеку та бібліотечну справу»;

      Положення «Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».

      Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо-виховного процесу.

      У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

      Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна.        

Шкільна бібліотека у 2019/2020 навчальному році забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням, вчителям та адміністрації щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, випереджаючий характер.

     Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнювались постійно діючі книжкові виставки: «Знай, люби, бережи», «Світ навколо нас», «Що? Де? Коли? У чому?», «Мій рідний край», «У світі казок», «Правова культура», «Квітне мова  - наша рідна», «Художники Одеси і Чорноморська», тощо.

    Діяльність шкільної бібліотеки у 2019/2020 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

    Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

    До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, наприклад: «Запалимо свічку» - день пам’яті жертв голодомору, «Україна – свята і єдина!», «День Героїв Небесної Сотні», «Козацькому роду нема переводу», «Плекатимеш мову – цвістимуть сади», «Людина починається з добра», «Твої права та обов’язки», «22 січня – День Соборності України», «Шевченківські пам’ятні дні», «Чорні крила Чорнобиля». Усього протягом навчального року було оформлено 16 яскравих книжково-ілюстрованих виставкок.

        У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів.

    На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою та каталогами і опановували навички спілкування. Були проведені уроки з таких тем: свято «Посвячення в читачі», «Структура книги»,  «Вибір книг у бібліотеці», «Що ми знаємо про книгу і бібліотеку?» , «Книга та її основні елементи», «Вибір книг у бібліотеці» , «Щоденник читача», «Довідкова література для молодших школярів», «Історія створення книги», «Книги які знають усе» , «Цікава бібліографія», «відгук про книгу», презентації: «Подорож по бібліомісту» (1 кл.), «Книги – морська глибина» (2 кл.), «Історія створення книги» (4-6 кл.),  «Структура книги» (5 кл.).

    Таким чином, дії бібліотекаря та всього педагогічного колективу дали певні результати. Майже всі учні школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і карток.

Важливим показником рівня виховної роботи в школі є стан збереження навчальної книги. Тому пріоритетним напрямком діяльності шкільної бібліотеки та педагогічного колективу є формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги.

Велику увагу в школі приділяють наочній агітації. Яскраво, естетично оформлено бібліотечний стенд «Живи, підручнику мій!», книжкові виставки «Книга дякує», «Книга скаржиться», «Такою мене зробили діти», «Такими ми стали, коли в надійні руки потрапили». Вони закликають учнів ставитися до книжки, як до друга, наставника, вчителя, допомагають виховувати у них любов і повагу до тих, хто створює духовне багатство.

Особливою ланкою в роботі бібліотеки була співпраця з учителями початкових класів, яка була спрямована на те, щоб допомогти учням якнайшвидше й найкраще оволодіти навичками читання, роботи з книгою, елементарними прийомами пошуку потрібної інформації.

Аналіз основних показників роботи бібліотеки за 2019/2020 навчальний рік свідчить про відповідність діяльності бібліотеки запланованому змісту роботи. Так, протягом навчального року до бібліотеки було записано 243 читачів, з них: 184 учнів  1-9 класів, 59 вчителя.

Протягом навчального року робота бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань і напрямів діяльності, зазначених у річному плані роботи бібліотеки: на національне, громадянське, родинне, трудове, екологічне, правове та естетичне виховання. Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

Таким чином, зміст роботи шкільної бібліотеки був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Річний план роботи  бібліотеки було виконано.

Бібліотекар НВК                                                            С.І. Сідаш