Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області


запам'ятати

 

Бібліотека закладу

 

          Режим роботи бібліотеки:          

Понеділок – П`ятниця

                  З 8.00 до 16.30                   

Циж Лілія Василівна

 

Бібліотека є невід`ємною ланкою навчально-виховного процесу. Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи.

Творчу атмосферу та домашній затишок у бібліотеці нашої школи створює бібліотекар Циж Лілія Василівна.

У своїй роботі бібліотека керується основними нормативно-правовими документами:

Робота шкільної бібліотеки надзвичайно багатогранна.

Головним завданням роботи шкільної бібліотеки є виховання учнів здатних до творчості, ініціативи, адаптованих до конкретного вибору свого місця в житті, які є носієм кращих надбань національної та світової культури.

Основні напрямки роботи бібліотеки :

 • виховання в учнів інформаційної культури;
 • надання інформаційно-методичної допомоги адміністрації школи та вчителям в організації навчально-виховного процесу;
 • надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук;
 • надання інформаційно-методичної допомоги батькам у розвитку інтересу до читання і виховання любові до книги;
 • розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи;
 • формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних функцій бібліотеки, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;
 • всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
 • координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнюються постійно діючі книжкові виставки.

Бібліотека складається з читальної зали, абонемента та фонду підручників.
В шкільній бібліотеці також використовуються сучасні інформаційні технології, які забезпечують комп’ютеризацію бібліотечних процесів.

Використання Інтернету в бібліотеці дає можливість:

 • одержувати бібліографічну інформацію, звертаючись до каталогів українських та зарубіжних бібліотек;
 • одержувати тексти документів, користуючись електронними бібліотеками;
 • користуватися інформацією періодичних видань, що мають електронні версії в Інтернеті.

Бібліотека впроваджує в роботу активні форми - як групові, так й індивідуальні, масові заходи, що сприяють розвитку читацьких інтересів, популяризації української книги.

 

 

 

 

 

З 1.10 по 31.10.20р. проходив Міжнародний місячник шкільних бібліотек « Екологічна освіта – основа третього тисячоліття».