Чорноморський навчально-виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" Чорноморської міської ради Одеської області

  

Методична робота шкільного підрозділу

НАКАЗ

м.Чорноморськ

_________                                                                                                                   _______

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами в 2020/2021

навчальному році

 

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020/2021 навчальному році, підвищення рівня навчально-виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності,

 

Н а к а з у ю:

 

 1. Організувати  роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Формування життєвої компетентності на основі використання компенсаторних можливостей дітей з особливими освітніми потребами через корекційну спрямованість навчально-виховного процесу» протягом 2020-2025 років.

Визнати провідною ідеєю Чорноморського НВК на 2020/2021  навчальний рік:                                         «Створення умов для впровадження ефективних технологій для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина – патріота України».

 1. Затвердити склад методичної ради НВК:
 • голова методичної ради, заступник директор з НВР В.І.Бурлаченко;
 • заступник голови методичної ради, заступник директора з НВР В.В.Артеменко;
 • керівник школи молодого та малодосвідченого вчителя, директор Н.І.Козлова;
 • секретар атестаційної комісії, керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-природничих  наук  - Чумак Л.О.;
 • секретар методичної ради, вчитель початкових класів, вчитель –методист ;
 • керівники методичних  об’єднань НВК.
 1. Призначити головами методичних об’єднань таких учителів:
 • головою методичного об’єднання вихователів ДНЗ Н.Ю. Маценко
 • головою методичного об’єднання   вчителів початкових класів К.М. Соколова;
 • головою методичного об’єднання   вчителів-філологів Я.І. Берладіну ;
 • головою методичного об’єднання   вчителів математики, інформатики та фізики О.П.Пулову;
 • головою методичного об’єднання вчителів естетичної культури, технологій, здоров’я і фізичної культури Л.А.Ляміну;

-    головою методичного об’єднання класних керівників та вихователів ГПД

      Г.М.Єгорова;

 • головою методичного об’єднання вчителів суспільно-природничих  наук  Л.О.Чумак;
 • головою методичного об’єднання педагогів корекційно-розвиткового напрямку І.П.Кравченко
 1. Затвердити теми та плани  роботи, за якими працюватимуть методичні об’єднання  на наступний навчальний рік на засіданні методичної ради.
 2. До 1 жовтня 2020 року розробити і подати на погодження директору НВК план роботи методичної ради.
 3. Закріпити за молодими вчителями наставників для надання їм допомоги протягом

2020/2021 навчального року.

 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи В.В. Артеменко та В.І.Бурлаченко створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора з НВР

В.В.Артеменко; В.І. Бурлаченко.

 

            Директор НВК                                                                    Н.І.Козлова

 

Чорноморський  навчально-виховний комплекс

«спеціальна  загальноосвітня  школа 1-П ступенів –

дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу»

Чорноморської  міської ради Одеської області

Н А К А З

 

__________________________                 м.Чорноморськ                                            _______

Про  атестацію педагогічних кадрів

у 2020/2021 навчальному році

 

Згідно діючого Типового положення про атестацію педагогічних працівників  та планом заходів з проведення атестації  педагогічних працівників Чорноморського НВК,

Н А К А З У Ю:

Провести  у 2020/2021 навчальному році атестацію  наступних  педагогічних працівників:

1. Єгоровій  Галині  Михайлівні, вчителю -логопеду;

2. Соколовій  Катерині   Миколаївні, вчителю  початкових класів;

3.  Богдановій Людмилі Олексіївні, вихователю ГПД;

4. Барановській Ользі Вікторівні, вчителю-логопеду;

5. Гайванюк Діні Ростиславівні, вчителю музичного мистецтва;

6. Козловій Наталії Ігорівні, вчителю початкових класів;

7. Ляміній Людмилі Анатоліївні, вчителю української мови та літератури;

8. Леоновій Вікторії Ігорівні, вчителю початкових класів;

9. Шевчишеній Анастасії Андріївні, вчителю математики;

10. Циж Лілії Василівні, вчителю української мови та літератури;

11. Васьковій Тетяні Костянтинівні, вчителю початкових класів;

12. Гацкуловій Катерині Вікторівні, вчителю-логопеду ДНЗ;

13.Будановій Олені Олександрівні, вчителю-логопеду ДНЗ.

 

Директор НВК                                                                          Н.І.Козлова

                    

      Чорноморської навчально-виховний комплекс

 «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу»  Чорноморської міської ради Одеської області

 

Н А К А З

                                                                  м.Чорноморськ

____________                                                                                                      _______

Про створення атестаційної комісії

у 2020/2021  навчальному році

 

            З метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такий склад атестаційної комісії школи:

•  Н.І.  Козлова,  голова атестаційної комісії, директор школи;

•  В.І. Бурлаченко,  заступник голови атестаційної комісії, заступник директора з НВР;

•  Л.О. Чумак, секретар комісії, керівник  методичного об’єднання вчителів суспільно-

    природничих наук;

•  В.В.Артеменко, член атестаційної комісії, заступник директора з НВР;

•  Г.М. Єгорова, член атестаційної комісії, заступник директора з НВР;

•  Г.М. Токарєва, член атестаційної комісії, вихователь-методист;

•  Г.А. Лещенко, член атестаційної комісії, голова профспілки;

•  І.П.Кравченко, член атестаційної комісії, керівник  методичного об’єднання педагогів корекційно-розвиткового напрямку;

•  К.М. Соколова,  член атестаційної комісії, керівник методичного об’єднання вчителів

    початкових класів;

•  Т.І. Рабович, член атестаційної комісії, інспектор  дошкільних навчальних закладів

    відділу освіти ( за згодою);

•  В.О.Баранова, член атестаційної комісії, методист міського методичного кабінету

   ( за згодою);

2. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до

    вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бурлаченко В.І., до 19 жовтня

    2020 р. скласти графік проходження педагогічними працівниками атестації

    у 2020/2021 н. р.

4. Атестаційній комісії, заступникам директора з навчально-виховної роботи,

    головам  методичних об’єднань  всебічно вивчити досвід роботи вчителів, які

    атестуються.

5. Голові методичної ради школи Бурлаченко В.І.

5.1. Скласти до 09 жовтня  2020 року  список учителів, які атестуються

       у 2020/2021 н.р.

5.2. Організувати у січні 2021 року творчі звіти вчителів, які атестуються

       у 2020/2021 н.р

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор  НВК                                                                     Н.І.Козлова