Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області


запам'ятати

 

Методична робота шкільного підрозділу

  

 

 

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

 1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.
   
 2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.
   
 3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.
   
 4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.
   
 5. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розглядання календарно-тематичних планів.
   
 6. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.
   
 7. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.
   
 8. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.
   

Кожен вчитель – член МО повинен:

 

 •     постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерность;
 •     мати особисту програму професійної самоосвіти;
 •     брати активну участь в розробці відкритих заходів;
 •     брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.;
 •     кожному учаснику МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій;
 •     володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.