Чорноморський навчально-виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" Чорноморської міської ради Одеської області

  

Атестація педагогічних кадрів

  • https://www.facebook.com/Іллічівський-НВК
  • nk-dir.blogspot.com/ - блог вчителя початкових класів Козлової Н. І.

Педагогічна гостинна 2020-21 н.р.

Портфоліо вчителя-логопеда Буданової О.О. 

/uploads/editor/10426/564541/sitepage_43/files/budanova_portfolio.pptx

Портфоліо Богданова Л.О. вихователь ГПД  /uploads/editor/10426/564541/sitepage_43/files/bogdanova_l_o__prezentaciya.pptx     

Портфоліо вчителя української мови Циж Л.В. 

 /uploads/editor/10426/564541/sitepage_43/files/liliya_cizh_2020_portfolio.ppt

 Портфоліо вчителя художного мистецтва Леонової В.І.        /uploads/editor/10426/564541/sitepage_43/files/vika_portfolio_2015_.pptx

Портфоліо вчителя англійської мови Соколової К.М.

/uploads/editor/10426/564541/sitepage_43/files/sokolova_katerina_mikolaivna_portfolio.pptx

Портфоліо вчителя математики Шевчишеної А.А.    /uploads/editor/10426/564541/sitepage_43/files/portfolio_shevchishena_a_a_2021r.pptx

Портфоліо вчителя початкових класів Козлової Н.І.

/uploads/editor/10426/564541/sitepage_43/files/kozlova_n_i__portfolio_2021.pptx

Атестація педагогів 

Атестація педагогічних працівників — Бердянський муніципальний ліцей

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Протокол засідання атестаційної комісії

 

  від «___»_____2019р.  № 

Графік роботи атестаційної комісії Чорноморського НВК у 2019/2020 навчальному році

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні члени атестаційної комісії

1

Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Вересень

 Бурлаченко В.І.

2

Оформити стенд з питань атестації

Жовтень

 Бурлаченко В.І.

3

Розробити поради, пам’ятки для педагогів, які атестуються

Жовтень

 Бурлаченко В.І.

4

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються

Відвідати та проаналізувати заняття та інші форми роботи з дітьми

Верис К.В.

 Листопад

Козлова Н.І..

Сіваченко О.Б.

 Листопад

Бурлаченко В.І.

Казюк С.В.

 Грудень

Токарєва Г.М.

Орловська Ж.В.

 Грудень

 Єгорова Г.М.

Філіпова Л.М.

 Грудень

 Верис К.В.

Єгорова Г.М.

 Січень-лютий(І-ІІт.)

 Верис К.В.

Шимбуєва Г.С.

 Січень-лютий(1-П т.)

 Верис К.В.

Згурська О.Б.

 Лютий

 Токарєва Г.М.

Маценко Н.Ю.

 Лютий

 Токарєва Г.М.

Пулова О.П.

Лютий (Ш-1Ут.) -

березень(І-ІІт.)

 Єгорова Г.М.

 

Вивчити рівень знань, умінь і навичок дітей

До 13 березня 2020

 Бурлаченко В.І.

 Верис К.В.

Ознайомитися з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах тощо

До 13 березня 2020

 Бурлаченко В.І.

 Верис К.В.

5

Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на засіданнях атестаційної комісії

 

 

 

 

 До 13 березня 2020

 

 

 

 

 Відповідальні

 члени

 атестаційної 

 комісії

6

Ознайомити працівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис)

 16 березня 2020

 Бурлаченко В.І.

 Верис К.В.

 Козлова Н.І.

 Єгорова Г.М.

Токарєва Г.М.

7

Провести засідання атестаційної комісії

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії

 19.09.19

 Козлова Н.І.

Про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії; затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

Про затвердження графіка роботи атестаційної комісії; створення при ній експертної групи (за потреби). Затвердження плану проведення атестац2ії. Затвердження графіку відкритих уроків, виховних заходів, учителів, що атестуються.

 10.10.19

 Бурлаченко В.І.

Затвердження характеристик та атестаційних листів.

 20.02.20

 Козлова Н.І.

Знайомство з атестаційними  листами під підпис педагогічних працівників.

 13.03.20

Відповідальні

 члени

 атестаційної

 комісії

Про атестацію педагогічних працівників (підсумкове)

 30.03.20

 Козлова Н.І.

8

Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис

30.03.20

 Відповідальні

 члени

 атестаційної

 комісії

9

Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») комісії

 

 30.03.20

 Відповідальні

 члени

 атестаційної

 комісії

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ ДИРЕКТОР НВК

 

Н.І.КОЗЛОВА

 

                                                                                                                       «___»_______2019р.

 

 

ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЧОРНОМОРСЬКОГО НВК у 2019/2020  навчальному році

 

                                                                                                              

№№

з/п

ПІБ

Дата ознайомлення з атестаційним листом

Відповідальний за оформлення атестаційного листа

Дата атестації

Підпис педагогічного працівника, який атестується

1.

Верис Катерина Володимирівна

16.03.2020

Козлова Н.І.

30.03.2020

 

 

2.

Єгорова Галина Михайлівна

16.03.2020

Верис К.В.

30.03.2020

 

 

3.

Згурська Ольга Борисівна

16.03.2020

Токарєва Г.М.

30.03.2020

 

 

4.

Казюк Світлана Володимирівна

16.03.2020

Токарєва Г.М.

30.03.2020

 

 

5.

Маценко Наталя Юріївна

16.03.2020

Токарєва Г.М.

30.03.2020

 

 

6.

Філіпова Лідія Миколаївна

16.03.2020

Верис К.В.

30.03.2020

 

 

7.

Пулова Олена Петрівна

16.03.2020

Єгорова Г.М.

30.03.2020

 

 

8.

Орловська Жанна Віталіївна

16.03.2020

Єгорова Г.М.

30.03.2020

 

 

9.

Сіваченко Олександр Борисович

16.03.2020

Бурлаченко В.І.

30.03.2020

 

10.

Шимбуєва Галина Степанівна

16.03.2020

Верис К.В.

30.03.2020

 


 

Заступник директора  з НВР                                    В.І. Бурлаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Чорноморського НВК

Н.І.Козлова

                                                                                                                                                 «____»_________2019р.

П  Л  А  Н

проведення атестації педагогічних працівників Чорноморського НВК «спеціальна загальноосвітня школа 1-П ступенів– дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області на 2019/2020 навчальний рік

 

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Створення атестаційної комісії, узгодження її складу з профспілковим комітетом

до 05.09.19

Козлова Н.І.

2.

Ознайомлення педагогічного колективу із списком педагогічних працівників, що включені адміністрацією до атестації у

2019/2020 н.р.

до 27.09.19

Козлова Н.І.

3.

Перевірка термінів проходження педпрацівниками перепідготовки на курсах підвищення кваліфікації в інституті удосконалення вчителів

до 04.10.19

Бурлаченко В.І.

4.

Прийняття заяв педагогічних працівників про відмову від атестації або включення до позачергової атестації

до 11.10.19

Бурлаченко В.І.

5.

Закріплення учителів та вихователів, що атестуються за  відповідальними членами атестаційної комісії, визначення для кожного кількості уроків, що будуть відвідані, доручення відвідування уроків представниками ради школи та методичних  об’єднань

до 18.10.19

Козлова Н.І.

Бурлаченко В.І.

6.

Оформлення папок для накопичення атестаційних матеріалів, планів уроків, сценаріїв заходів, доповідей, дидактичних матеріалів

до 16.03.20

Педпрацівники, які атестуються

7.

Складання графіків проведення відкритих уроків та позакласних заходів

до 18.10.19

Бурлаченко В.І.

8.

Планування виступів учителів, які атестуються з творчими звітами на педрадах, нарадах з участю директора, засіданнях методради та методоб’єднань, Ради шкільного колективу

до 18.10.19

Бурлаченко В.І.

9.

Проведення засідань шкільної атестаційної комісії

19.09.19

10.10.19

20.02.20

13.03.20

30.03.20

Козлова Н.І.

10.

Складання характеристик та оформлення атестаційних листів

до 28.02.20

Козлова Н.І.,

Бурлаченко В.І..Верис К.В.,  Єгорова Г.М.,

Токарєва Г.М.

11.

Ознайомлення тих, хто атестується з атестаційними листами

16.03.20

Козлова Н.І.,

Бурлаченко В.І.,Верис К.В. ,Єгорова Г.М.,

Токарєва Г.М.

12.

Видання наказу по НВК «Про зміну кваліфікаційних категорій педпрацівників»

30.03.20

Козлова Н..І.

13.

Подання атестаційних матеріалів на встановлення  та підтвердження вищої категорії, присвоєння  педагогічних звань та нагород

30.03.20

Козлова Н.І.

Бурлаченко В.І.

14.

Видання наказу «Про результати атестації на вищу категорію та педагогічні звання»

до 06.04.20

Козлова Н.І.

 

 

Заступник директора з НВР                                                В.І.Бурлаченко

 

 

Чорноморський навчально-виховний комплекс

«спеціальна загальноосвітня школа 1-П ступенів інтенсивної – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської  міської ради Одеської області

 

Н А К А З

 

__________________________                 м.Чорноморськ                                            _______

Про  атестацію педагогічних кадрів

у 2019/2020 навчальному році

 

Згідно діючого Типового положення про атестацію педагогічних працівників  та планом заходів з проведення атестації  педагогічних працівників Чорноморського НВК,

Н А К А З У Ю:

Провести  у 2019/2020 навчальному році атестацію  наступних  педагогічних працівників:

1. Верис Катерини Володимирівни, вчителя початкових класів;

2. Єгорової Галини Михайлівни, вчителя музичного мистецтва;

3. Згурської Ольги Борисівни, вихователя ДНЗ;

4. Казюк Світлани Володимирівни, вихователя ДНЗ;

5. Маценко Наталії Юріївни, вихователя ДНЗ;

6. Філіпової Лідії Миколаївни, вчителя початкових класів;

7. Пулової Олени Петрівни, вихователя ГПД;

8. Орловської Жанни Віталіївни, вихователя ГПД;

9. Сіваченко Олександра Борисовича, вчителя фізичної культури;

10. Шимбуєвої Галини Степанівни, вчителя початкових класів;

 

Директор НВК                                                                          Н.І.Козлова

 

 

Чорноморської навчально-виховний комплекс

 «спеціальна загальноосвітня школа 1-П ступенів –

дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу»

 Чорноморської міської ради Одеської області

 

Н А К А З

                                                                  м.Чорноморськ

____________                                                                                                      _______

Про створення атестаційної комісії

у 2019/2020  навчальному році

 

            З метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якісної роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такий склад атестаційної комісії школи:

•  Н.І.  Козлова,  голова атестаційної комісії, директор школи;

•  В.І. Бурлаченко,  заступник голови атестаційної комісії, заступник директора з НВР;

•  Л.О. Чумак, секретар комісії, керівник  методичного об’єднання вчителів суспільно-

    природничих наук;

•  К.В. Верис, член атестаційної комісії, заступник директора з НВР;

•  Г.М. Єгорова, член атестаційної комісії, заступник директора з ВР;

•  Г.М. Токарєва, член атестаційної комісії, вихователь-методист;

•  Г.А. Лещенко, член атестаційної комісії, голова профспілки;

•  Н.Ю. Маценко, член атестаційної комісії, керівник  методичного об’єднання вихователів

   ДНЗ;

•  К.М. Соколова,  член атестаційної комісії, керівник методичного об’єднання вчителів

    початкових класів;

•  Т.І. Рабович, член атестаційної комісії, інспектор  дошкільних навчальних закладів

    відділу освіти ( за згодою);

•  В.О.Баранова, член атестаційної комісії, методист міського методичного кабінету

   ( за згодою);

2. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до

    вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бурлаченко В.І., до 18 жовтня

    2019 р. скласти графік проходження педагогічними працівниками атестації

    у 2019/2020 н. р.

4. Атестаційній комісії, заступникам директора з навчально-виховної роботи,

    головам  методичних об’єднань  всебічно вивчити досвід роботи вчителів, які

    атестуються.

5. Голові методичної ради школи Бурлаченко В.І.

5.1. Скласти до 10 жовтня  2019 року  список учителів, які атестуються

       у 2019/2020 н.р.

5.2. Організувати у січні 2020 року творчі звіти вчителів, які атестуються

       у 2019/2020 н.р

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор  НВК                                                                      Н.І.Козлова