Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області


запам'ятати

 

Правила прийому до закладу освіти

 

 

Зарахування дітей до закладу освіти:

 

Чорономорська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області створена з метою забезпечення реалізації права громадян територіальної громади м. Чорноморськ, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, на здобуття дошкільної та загальної освіти, задоволення їх потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації. Шкільний підрозділ Чорноморської спеціальної школи створює умови для рівного доступу дітям з особливими потребами до загальної базової середньої освіти та забезпечує інтенсивну педагогічну корекцію зазначеної категорії. Організовує свою діяльність згідно діючого Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. До складу шкільного підрозділу входять 1-10 класи, а також групи подовженого дня. 

 

Зарахування учнів та вихованців до Чорноморської спеціальної школи 2021/2022 навчального року буде здійснюватися відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018   № 831   (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2018 р. за   № 945/32397) 

 

 

Що батькам потрібно взяти для надання документів дитини

до 1 класу на 2024 - 2025 н.р

 

 

Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).

 

До заяви додаються:

 

1. Копія свідоцтва про народження дитини;

довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089; У разі, якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники навчального закладу володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

 

2. Карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

 

3. Довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина ( *для дітей дошкільного віку);

 

4. Висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

 

5. Висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

 

6. Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

 

7. Оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;

 

8. Висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

 

9. Висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

 

10. Рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

* Копія та оригінал документу, який підтверджує місце проживання дитини:

  • паспорт одного з батьків або витяг з реєстру(при наявності ID-картки);
  • копія та оригінал договору про оренду квартири юридично завірений.
  • інші офіційні документи (оригінал та копія), що засвідчують місце проживання дитини.

 

Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Зарахування учнів до спеціального закладу освіти ІІ або III ступеня здійснюється, як правило, до початку навчального року відповідно до пункту 6 цього розділу.

 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Надання документів дитини до зарахування в 1 клас здійснюється батьками, або особами, що їх замінюють. Присутність дитини при наданні документів не є обов'язковою, оскільки співбесіда з нею проводитись не буде.

  

Що потрібно придбати для першокласника:  

 

  • Шкільна форма не є обов`язковою для учнів, але загальним обговоренням питання батьківською громадою та педколективом школи було прийнято рішення про відповідність одягу учнів офіційно-діловому стилю.
  • Спортивна форма та взуття.
  • Портфель або рюкзак, що відповідають віковим та індивідуальним фізіологічним особливостям дитини.
  • Елементарне канцелярське приладдя (ручки, олівці, фарби, зошити).