Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області


запам'ятати

 

Наша школа

ГЕРБ

Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є навчально-виховним і корекційно- компенсаторним закладом освіти, що задовольняє освітні потреби дітей з вадами розумового, фізичного  та (або)  психічного розвитку, спрямовує свою діяльність на реалізацію державної політики в системі спеціальної освіти, основних положень чинної  нормативної бази, методичної переорієнтації  освітнього процесу на розвиток особистості учнів з особливими освітніми потребами, формування їх основних освітніх, виховних та життєвих компетенцій, сприяє їх соціалізації та подальшій інтеграції у суспільство..  

 

Нормативна та фактична наповнюваність навчального закладу.

На початку навчального року, протягом вересня, було складено соціальні паспорти груп і на їх основі складено соціальний паспорт закладу. Так в нашому навчальному закладі навчалося 188 учнів.  З них:

- дітей з інвалідністю -38,

-  дитини, які перебувають на «Д»-обліку лікарів-спеціалістів-42,

- дітей-сиріт – 5, 

-дітей, позбавлених батьківського піклування -7, 

-дітей з багатодітних сімей -18,

дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах- 9 дітей

-дітей із малозабезпечених сімей – 2 ,

дітей матерів-одиначок –31,

 дітей із  неповних  сімей – 21,

 дітей, які виховуються батьком без матері – 2.

  • діти воїнів АТО– 2;  
  • на внутрішкільному обліку та ССД – 4 учнів.

 

Аналіз якісного складу педагогічних працівників, плинність кадрів

            Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки – один із визначальних чинників, що   зумовлюють ефективність функціонування Чорноморської спеціальної школи як педагогічної системи.  Фахова освіта педагогічних працівників враховується під час розподілу навчального навантаження. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується професійна підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, рівень загальної культури, інші характеристики.          

       До складу педагогічного колективу в 2021/2022 н.р. входило 60 педагогічних працівників. За кваліфікаційними категоріями поділено на:

«спеціаліст вищої категорії» – 15 осіб – 27 %.

«спеціаліст І категорії» – 16 осіб – 28 %.

«спеціаліст ІІ категорії» – 15 осіб – 27 %.

«спеціаліст з вищою освітою» – 6 осіб – 11 %.

«спеціаліст з середньою спеціальною освітою» - 4 осіб – 7 %.

Педагогічні звання мають 12  осіб, а саме:

2 вчителя звання «учитель методист» –Лещенко Г.А., Козлова Н.І.–4 %.

9 вчителів звання  «старший учитель» –  Бурлаченко В.І.,  Попова С.В., Чумак Л.О.,  Буга О.Д., Кострикіна Н.І., Ляміна Л.А., Бузажи М.В., Артеменко В.В., Єгорова Г.М- 16 %.

1 вихователь ДНЗ звання «старший вихователь» - Токарева Г.М. – 2%.

  Нагороджено знаком  «Відмінник освіти»- 1 вчитель:  Лещенко Г.А.-1%