Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області


запам'ятати

 

Методичне об'єднання вчителів - філологів

 

Методичне об’єднання вчителів іноземної мови створено 1.09.2019 р.

Вчителі іноземних мов школи використовують різноманітні методи викладання для підвищення в учнів інтересу до вивчення іноземних мов ,до практичного використання цих у сучасному житті.

В рамках МО стали ширше використовувати такі форми роботи як моделювання уроків, їх фрагментів і презентацій, розробка творчих знань і тестів, обговорення проблемних ситуацій,хвилини спілкування, тренінги,творчі звіти, педагогічні ярмарки, інформації, впроваджуються у навчально - виховний процес сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Методична робота спрямована на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя через методику особистісно зорієнтованого навчання, спрямованого на ріст рівня освіченості, вихованості й розвиненості учня.

 Виходячи з проблемного навчально –методичного питання школи   «Вдосконалення уроку через впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій як основи рівного доступу учнів до якісної освіти» методичне об’єднання іноземних мов працюватиме над такими питаннями:

  1. Використання нетрадиційних форм організації навчального процесу.
  2. Творчий підхід до оцінювання знань , умінь, навичок учнів.
  3. Формування знань учнів на основі внутрішньо предметних і між предметних координацій.

 

2022-2023 н.р.

 

 

 

2020-2021 н.р.